Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014

Τσουλικό Λιμέρι πρός διαρπαγήν Γῆς, Ζωῆς, Τιμῆς καί Περιουσίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ.Αὐτὴ εἶναι ἡ Τωρινὴ Ἑλλάς,
 Καταχρεωκοπημένη Πνευματικῶς ἀπὸ τὴν πρώτην της ἡμέραν.
 Καταχρεωκοπημένη Πραγματικῶς.
 Μὲ Κράτος γνήσιον, ληστρικότατον, Τσουλῆν.... Ε Δ Ω 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου