Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

Ποια Δημοκρατία;; Ντροπή...

Ισοκράτης (436 π.Χ-338 π.Χ. ) 
Το απόσπασμα που είναι από τον Αρεοπαγιτικό λόγο του Ισοκράτη έχει στο πρωτότυπο ως εξής:
"Οἱ γὰρ κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον τὴν πόλιν διοικοῦντες κατεστήσαντο πολιτείαν οὐκ ὀνόματι μὲν τῷ κοινοτάτῳ καὶ πραοτάτῳ προσαγορευομένην, ἐπὶ δὲ τῶν πράξεων οὐ τοιαύτην τοῖς ἐντυγχάνουσι φαινομένην, οὐδ' ἣ τοῦτον τὸν τρόπον ἐπαίδευε τοὺς πολίτας ὥσθ' ἡγεῖσθαι τὴν μὲν ἀκολασίαν δημοκρατίαν, τὴν δὲ παρανομίαν ἐλευθερίαν, τὴν δὲ παρρησίαν ἰσονομίαν, τὴν δ' ἐξουσίαν τοῦ ταῦτα ποιεῖν εὐδαιμονίαν, ἀλλὰ μισοῦσα καὶ κολάζουσα τοὺς τοιούτους βελτίους καὶ σωφρονεστέρους ἅπαντας τοὺς πολίτας ἐποίησεν."
Ακριβής μετάφραση:
"Διότι εκείνοι που διοικούσαν την πόλη τότε (ενν. στην εποχή του Σόλωνα και του Κλεισθένη), δεν δημιούργησαν ένα πολίτευμα το οποίο μόνο κατ’ όνομα να θεωρείται το πιο φιλελεύθερο και το πιο πράο από όλα, ενώ στην πράξη να εμφανίζεται διαφορετικό σε όσους το ζούν,  ούτε ένα πολίτευμα που να εκπαιδεύει τους πολίτες έτσι ώστε να θεωρούν δημοκρατία την ασυδοσία, ελευθερία την παρανομία, ισονομία την αναίδεια και ευδαιμονία την εξουσία του καθενός να κάνει ό,τι θέλει, αλλά ένα πολίτευμα το οποίο, δείχνοντας την απέχθειά του για όσους τα έκαναν αυτά και τιμωρώντας τους ,  έκανε όλους τους πολίτες καλύτερους και πιο μυαλωμένους."
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ:  (Όπως τη νιώθω και διατυπωμένη ευγενικά...)
Οι "απάνθρωποι" που κυβερνούν το κράτος ( από ιδρύσεώς του ) δημιούργησαν ένα πολίτευμα που θεωρεί δημοκρατία την ασυδοσία, ελευθερία την παρανομία, ισονομία την αναίδεια και ευδαιμονία την εξουσία του καθενός να κάνει ό,τι θέλει, αλλά κι ένα πολίτευμα το οποίο, δείχνοντας την ευαρέσκειά του για όσους τα έκαναν και τα κάνουν αυτά και τιμωρώντας παραδειγματικά τους ελεύθερους κι έντιμους πολίτες, έκανε σχεδόν όλους τους πολίτες  χειρότερους απ' τα μούτρα τους, πιο άθλιους, μίζερους και απόλυτα χειραγωγημένους."  ΑΙΣΧΟΣ...