Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

Ως οι Ινδοί εις φυλάς...

Εμμανουήλ Ροΐδης ( 1836-1904 )

Ως οι Ινδοί εις φυλάς, ούτω και οι Έλληνες διαιρούνται εις τρεις κατηγορίας: 
α) Εις συμπολιτευομένους, ήτοι έχοντας κοχλιάριον να βυθίζωσιν εις την χύτραν του προϋπολογισμού. 
β) Εις αντιπολιτευομένους, ήτοι μη έχοντας κοχλιάριον και ζητούντας εν παντί τρόπω να λάβωσιν τοιούτον. 
γ) Εις εργαζομένους, ήτοι ούτε έχοντας κοχλιάριον  ούτε ζητούντας, αλλ' επιφορισμένους να γεμίζωσι την χύτραν διά του ιδρώτος των.

Αυτά για όσους "αθώους" ελπίζουν, αγνοώντας παντελώς την ελληνική ιστορία, και προσδοκούν "Ανάσταση νεκρών" και πρωτογενές πλεόνασμα....!!!

1 σχόλιο: