Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

Τα άσπρα και μαύρα πουλιά...


Τιέρνο Μποκάρ (1875 - 1939). Μυστικιστής Σούφι δάσκαλος που έζησε στο Μαλί. Για την "Αλήθεια" είπε: "Υπάρχουν τρεις αλήθειες: Η αλήθεια μου, η αλήθεια σου και η Αλήθεια. Η αλήθεια μου, καθώς και η αλήθεια σου είναι μονάχα θραύσματα της ΑΛΗΘΕΙΑΣ". Αυτή την ιστορία που θα δείτε την είπε στους μαθητές του το 1933.... Ε Δ Ω