Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014

Έθνος, Εθνισμός, Εθνοκράτος, Εθνικισμός
 Στο Λεξικό της κοινής νεοελληνικής «Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη», σ. 417, 1998 εμπεριέχεται ο όρος Εθνικισμός: "Είναι πολιτική ιδεολογία που υποστηρίζει την ιδέα της εθνικής ταυτότητας για μία συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, τη διατήρηση της ανωτερότητας της ταυτότητας αυτής και των ξεχωριστών χαρακτηριστικών των ατόμων ενός έθνους, θεωρώντας τους υπόλοιπους λαούς και πολιτισμούς, ως κατώτερους". Έχει -μαζί με άλλες- μια βασική και ουσιαστική διαφορά από την έννοια «πατριωτισμός» σε τούτο: Ο πατριωτισμός, ορίζεται ως η αγάπη για την πατρίδα η οποία αναπτύσσεται χωρίς καμία διάθεση υποτίμησης ή περιφρόνησης άλλου έθνους (εθνισμός, πατριωτισμός), σε αντίθεση με τον εθνικισμό, ο οποίος δομείται στη βάση της θεώρησης "ανώτερο/κατώτερο έθνος". Πηγή
 Υπάρχου πολλές προσεγγίσεις πάνω σ' αυτό το θέμα... Διάλεξα δυο που τις βρήκα πολύ ενδιαφέρουσες...


 Η μία του Βλάση Ρασσιά  που μπορείτε να διαβάσετε Ε Δ Ω  ....
 Και η άλλη του Σαράντη Καργάκου  Ε Δ Ω  


 Πιστεύω όμως ότι κάθε "υγιής άνθρωπος" καλύπτεται απ' τη μία "σειρά" του  Δημόκριτου: «Ψυχῆς γάρ ἀγαθῆς πατρίς ὁ ξύμπας κόσμος»...


 Και απ' την εισαγωγή της απολογίας του Γεώργιου Τερτσέτη:  «Δεν είμαι από την Σπάρτη, δεν είμαι Αθηναίος, πατρίδα μου έχω όλην την Ελλάδα· τοιουτοτρόπως εκφράζεται ο γενναίος Πλούταρχος, είναι σχεδόν δύο χιλιάδες έτη, εις ένα των συγγραμμάτων του· ημείς γεννημένοι εις πλέον ευτυχισμένην εποχήν, δηλαδή όταν η θρησκεία και η φιλοσοφία εφώτισαν, εκήρυξαν, εσφράγισαν το δόγμα της αγάπης και της ισότητος, δυνάμεθα να εκφρασθούμε με φρόνημα ακόμη υψηλότερον από το φρόνημα του παλαιού ανδρός, δυνάμεθα να ειπούμε ότι ημείς δεν είμεθα ούτε από την Ελλάδα, ούτε από την Ιταλία, ούτε από την Γερμανία, ούτε από την Αγγλία, πατρίδα έχομεν το ανθρώπινο γένος· όση γη περιαγκαλιάζει ο εύμορφος αιθέρας είναι αγαπητή μας πατρίδα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου