Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

Τις ημύνθη περί Πάτρης;

Τις??? Και τι πταίει η γλαυξ η θρηνούσα επί ερειπίων? Πταίουν οι πλάσαντες τα ερείπια .... Ξέρετε πότε ειπώθηκαν αυτά??? Το 1896 από τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη ... Διαβάστε λοιπόν τι ακριβώς είπε τότε και θα ανατριχιάσετε! Γιατί η ομοιότητα (ταύτιση) με το σήμερα δεν είναι καθόλου συμπτωματική ... 
 "«Εις οιωνός άριστος. Αλλά τις έβαλεν εις πράξιν την συμβουλήν του θειοτάτου αρχαίου ποιητού;  Εκ της παρούσης ημών γενεάς τις ημύνθη περί πάτρης;
 Ημήνθυσαν περί πάτρης οι άστοργοι πολιτικοί, οι εκ περιτροπής μητρυιοί του ταλαιπώρου ωρφανισμένου Γένους;
 Άμυνα περί πάτρης δεν είναι αι σπασμωδικαί, κακομελέτητοι και κακοσύντακτοι επιστρατείαι, ουδέ τα σκωριασμένης επιδεικτικότητος θωρηκτά.
 Άμυνα περί πάτρης θα ήτο η ευσυνείδητος λειτουργία των θεσμών, η εθνική αγωγή, η χρηστή διοίκησις, η καταπολέμησις του ξένου υλισμού και του πιθηκισμού, του διαφθείραντος το φρόνημα και εκφυλίσαντος σήμερον το έθνος, και η πρόληψις της χρεοκοπίας.

 Τις ημύνθη περί πάτρης; Και τι πταίει η γλαυξ, η θρηνούσα επί ερειπίων; Πταίουν οι πλάσαντες τα ερείπια. Και τα ερείπια τα έπλασαν οι ανίκανοι κυβερνήται της Ελλάδος.

 Και σήμερον, νέο έτος άρχεται. Και πάλιν τι χρειάζονται οι οιωνοί; Οιωνοί είναι τα πράγματα. Μόνον ο λαός λέγει: «Κάθε πέρσι καλύτερα». Ας ευχηθώμεν το αρχόμενον έτος να μη είναι χειρότερον από το έτος το φεύγον».
«Οιωνός» στην εφημερίδα «Ακρόπολις», 1η Ιανουαρίου 1896"
 [Πηγή: pentapostagma]