Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Παράξενα απόψε φυσάει


Μιχάλης Τούμπουρος... Ε Δ Ω 

21.400 άτομα στην Ελλάδα με master και υψηλή εξειδίκευση είναι άνεργα


Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της έρευνας της αγοράς εργασίας είναι ότι στην ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών, δηλαδή σε μία από τις πιο παραγωγικές ηλικιακές κατηγορίες, υπάρχουν σήμερα 10.400 άνεργα άτομα που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου.
 7.500 μεταπτυχιακά στη μερική απασχόληση με μισθό 403 ευρώ. 
 Η κατάσταση που βιώνουν στα χρόνια της κρίσης οι άνεργοι ή οι υποαπασχολούμενοι εργαζόμενοι που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού, αποτελεί αναμφίβολα μία από τις πιο χαρακτηριστικές εκδοχές των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, αλλά και μία από τις πιο οδυνηρές συνέπειες των αδιεξόδων που η ίδια η κρίση δημιούργησε για χιλιάδες άνεργους ή εργαζόμενους με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και εξειδίκευσης.
 Σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας, σήμερα στη χώρα μας υπάρχουν 21.400 άτομα που αν και έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών εξακολουθούν να είναι άνεργοι (ΕΛΣΤΑΤ 2ο τρίμηνο 2016) και ταυτόχρονα υπάρχουν άλλοι 7.500 εργαζόμενοι οι οποίοι αν και είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης.
 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία από το σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, ο αριθμός των απασχολουμένων που έχουν υψηλή εξειδίκευση ανέρχεται σε 160.000 άτομα.
 Οι μικρές προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης των εργαζομένων με εξαιρετικά υψηλή εξειδίκευση, οι καθηλωμένοι μισθοί και η γενικότερη κατάσταση της χώρας έχουν οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε παροξυσμό το φαινόμενο του brain drain.
 Όμως, εξίσου εντυπωσιακό είναι ότι εκτός από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, πολλές επιχειρήσεις στη χώρα μας δεν έχουν ενσωματώσει στη λειτουργία τους την αξιοποίηση των ταλαντούχων εργαζομένων.
 Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε το τμήμα  Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας του ALBA Graduate Business School at The American College of Greece,  μόνο μία στις δύο εταιρείες έχει ξεκάθαρο ορισμό του τι σημαίνει ταλέντο, ενώ το ένα τρίτο των εταιρειών δεν έχει ακόμη συστηματική και ξεκάθαρη προσέγγιση στη διοίκηση ταλέντου.
 Συνεπώς, εκτός από τις επιπτώσεις της κρίσης και την καθήλωση των μισθών, προκύπτει ως συμπέρασμα της έρευνας πως στη φυγή των ταλέντων συμβάλλει και ο τρόπος που αντιμετωπίζονται από ορισμένες επιχειρήσεις οι εργαζόμενοι με υψηλή εξειδίκευση.

«Ευελιξία»
 Κατά την τελευταία πενταετία, εξαιτίας των επιπτώσεων της κρίσης και των μνημονιακών νόμων, οι αλλαγές στην αγορά εργασίας ήταν καταιγιστικές. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΙΚΑ, ο μέσος μικτός μισθός για μερική απασχόληση παραμένει καθηλωμένος στα 403 ευρώ, δηλαδή περίπου 338,52 ευρώ καθαρά (ΙΚΑ Φεβρουάριος 2016).
 Οι μεταρρυθμίσεις που συντελούνται μετά το 2010 στον χώρο των εργασιακών σχέσεων εκδηλώνονται σε τέσσερις βασικούς άξονες του περιεχομένου της μισθωτής εργασίας:
α) στην υποβάθμιση του ρόλου της πλήρους και σταθερής απασχόλησης υπέρ των ευέλικτων μορφών εργασίας, κάτι που συνεπάγεται μειωμένες αμοιβές και δικαιώματα,
β) στην αλλαγή του τρόπου που διαμορφώνονται οι συλλογικές συμβάσεις και οι αποδοχές,
γ) στην ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας προσαρμοσμένου με τις ανάγκες της επιχείρησης και
δ) στον περιορισμό των όρων της προστασίας από τις απολύσεις.
Αυτό το πλαίσιο της αγοράς εργασίας μαζί με την εξαιρετικά περιορισμένη ζήτηση για προσωπικό με υψηλή εξειδίκευση διαμόρφωσε τις συνθήκες της φυγής των «καλύτερων μυαλών» της χώρας στο εξωτερικό.
 Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της έρευνας της αγοράς εργασίας είναι ότι στην ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών, δηλαδή σε μία από τις πιο παραγωγικές ηλικιακές κατηγορίες, υπάρχουν σήμερα 10.400 άνεργα άτομα που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου.
 Έτσι, εκτός από το φαινόμενο της μετανάστευσης των «καλύτερων μυαλών» στο εξωτερικό, χιλιάδες άτομα με υψηλή εξειδίκευση και επίπεδο μόρφωσης αναγκάζονται να απασχολούνται για έναν μισθό που κυμαίνεται γύρω στα 400 ευρώ μικτά, ενώ τα «καθαρά» είναι λιγότερα από το επίδομα ανεργίας των 360 ευρώ.
 Στρέφονται στο εξωτερικό
 Δεν είναι τυχαίο, ότι οι επιστήμονες και τα στελέχη υψηλής εξειδίκευσης αναζητούν ευκαιρίες καριέρας στο εξωτερικό. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Endeavor Greece, περισσότερα από 50 δισ. ευρώ ΑΕΠ έχουν παράξει από την αρχή της κρίσης αυτοί οι Έλληνες στις νέες «πατρίδες» τους.
 Επί της ουσίας, η χώρα χάνει δυναμικό, το οποίο μπορεί να δώσει προστιθέμενη αξία στην εγχώρια αγορά και ταυτόχρονα χάνει φορολογικές και άλλες εισφορές που πιστώνονται στα έσοδα των χωρών υποδοχής του κύματος brain drain. Σύμφωνα με στοιχεία της Endeavor, οι Έλληνες που έφυγαν για το εξωτερικό από τον Ιανουάριο του 2008 μέχρι τον Ιούνιο του 2016 εκτιμώνται σε περίπου 350.000, ενώ εκτίμηση της ΤτΕ ανεβάζει τον αριθμό σε 427.000. Υπολογίζεται ότι οι άνθρωποι αυτοί, κυρίως ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, συνεισφέρουν ετησίως 12,9 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ των χωρών υποδοχής, που είναι κυρίως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
 Επιπλέον συνεισφέρουν 9,1 δισ. ευρώ σε φορολογικά έσοδα, εκ των οποίων 7,9 δισ. ευρώ σε φόρους εισοδήματος και εισφορές και 1,2 δισ. ευρώ σε ΦΠΑ - αθροιστικά από το 2008.
 Είναι ενδιαφέρον στοιχείο ότι το ποσό που έχει δαπανήσει το ελληνικό κράτος για την εκπαίδευση των ανθρώπων αυτών υπολογίζεται στα 8 δισ. ευρώ, ενώ μεταξύ των εξαγόμενων «προϊόντων» της χώρας, το ανθρώπινο δυναμικό κατέχει την πρώτη θέση σε αξία, ήτοι 12,9 δισ. ευρώ. Ακολουθούν τα προϊόντα πετρελαίου με 7,2 δισ. ευρώ, τα προϊόντα αλουμινίου με 1,3 δισ. ευρώ, τα φάρμακα με 0,7 δισ. ευρώ, το ελαιόλαδο με 0,5 δισ. ευρώ, τα ψάρια με 0,4 δισ. ευρώ, όπως και οι ελιές, τα προϊόντα καπνού, τα πληροφοριακά συστήματα και τα τυροκομικά προϊόντα, το βαμβάκι με 0,3 δισ. ευρώ όπως και τα ροδάκινα.
 Εν κατακλείδι, προφανώς, ενώ στις εξαγωγές προϊόντων το παραγόμενο εισόδημα συγκεντρώνεται στην Ελλάδα, η δραστηριότητα των Ελλήνων του εξωτερικού ωφελεί κατά κύριο λόγο τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα τις χώρες υποδοχής τους.
 [Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Στέλιος Παπαπέτρος]


 Σχόλιο: Η μόνη χώρα που "κερδίζει" απ' την "Ευρώπη των λαών" είναι η Γερμανία... Όλες οι άλλες την ταΐζουν αβέρτα με τη σέσουλα... Αυτό που δεν κατάφεραν οι Γερμανοί με τους δύο παγκόσμιους πολέμους που προκάλεσαν, το κατάφεραν άνετα με το Ευρώ... Όλα τα γιδοπρόβατα μαζί με τους τσοπαναραίους που ηγούνται των μαντριών τους, προσκυνάνε τη Γερμανική Ευρώπη και το ωραίο είναι ότι περιμένουν και ανάπτυξη τρομάρα τους... Όχι τα παιδιά τους να "χάσουν", όχι τα σώβρακα να τους πάρουν... Αυτά εκεί, αγέρωχα βελάζουν "ναι σε όλα"...
 Η δεύτερη γερμανική κατοχή είναι χειρότερη από την πρώτη γιατί έχει τη συγκατάθεση των κατεχομένων... Πώς θα έρθει η ανάπτυξη σε μια χώρα όταν τον αφρό τον αρπάζει τζάμπα ο "κατακτητής";;;
 Θα την φέρουν οι Ανδρομέδιοι, ο Πολέμαρχος του Θεού και τα ιερά γυαλιά του Παΐσιου;;;
 Ή ο Κουλοsiemens με το νέο μείγμα μέτρων που σχεδίασε σαν αντιστασιακός στο Παρίσι;;;
 Μη έχοντας καλύτερη επιλογή, συμφωνώ με τη ρήση: Η ηλιθιότητα είναι αήττητη...
 Καλά κρασιά...                                                                                                                   [Κ.Φ.]

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Γιατί πρέπει όλοι να νοιάζονται για το ότι παρακολουθούνται στα κινητά και στο διαδίκτυο


 Σχεδόν τα πάντα πια κατασκοπεύουν τους πολίτες…από την τηλεόραση στο σπίτι μέχρι την μπαταρία του τηλεφώνου. Και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν νοιάζονται πια καθόλου.
 Τα επιχειρήματα σχετικά με το απόρρητο μαίνονταν για όσο χρονικό διάστημα είχαμε ιδιωτική και δημόσια ζωή. Αλλά τα τελευταία χρόνια, οι  τρομοκρατικές πράξεις έδωσαν στους ανθρώπους έναν λόγο για να προσπαθήσουν και να μάθουν περισσότερα για τους απλούς πολίτες, και οι αποκαλύψεις του Snowden έδειξαν πόσο επικίνδυνο είναι.
 Ξαφνικά ξεκίνησε μια «φιλοσοφική» συζήτηση : πρέπει να είμαστε ευτυχείς που εγκαταλείπουμε ένα μέρος της ιδιωτικής μας ζωής για να κρατήσουμε τους εαυτούς μας ασφαλείς; Ή είναι η αρχή της προστασίας της ιδιωτικής ζωής πιο σημαντική από αυτό; .... Ε Δ Ω 

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Τα Περάσματα


Ελένη Κολετζάκη... Ε Δ Ω 

Πρωταθλητές Ευρώπης στη φτώχεια


 Η Ελλάδα έγινε η χώρα με τον φτωχότερο πληθυσμό στη γερμανική Ευρώπη των «28». Το ποσοστό του ελληνικού λαού που βρίσκεται στα πρόθυρα της φτώχειας είναι σήμερα πολύ υψηλότερο από αυτό των χωρών της Βαλτικής και των άλλων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, ενώ βρίσκεται μία ανάσα πίσω από τα ποσοστά της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, τα οποία, όμως, μειώνονται συνεχώς σε αντίθεση με τον καλπάζοντα ρυθμό της φτώχειας στη χώρα μας...
 Πρόκειται για στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα χθες η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) με έτος αναφοράς το 2015. Το ποσοστό του πληθυσμού στην Ελλάδα που βρίσκεται στα πρόθυρα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ανήλθε πέρυσι στο επίπεδο του 35,7% (3.830.000 άτομα) έναντι 28,1% το 2008 (3.050.000).
 Η 6ετία των μνημονίων, λοιπόν, και η πολιτική λιτότητας που επέβαλαν στο διάστημα αυτό με ευφυείς συνταγές οι εταίροι-δανειστές πέτυχε να εντάξει στους μεγαλύτερους παρίες της Ε.Ε. το 1/3 του ελληνικού πληθυσμού.
 Με το ποσοστό του 35,7%, η Ελλάδα καταλαμβάνει την τρίτη θέση στην Ε.Ε., μετά τη Βουλγαρία (41,3%) και τη Ρουμανία (37,3%). Με τη διαφορά, όμως, ότι, ενώ το ελληνικό ποσοστό φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού αυξάνεται συνεχώς και η κατάσταση επιδεινώνεται κάθε χρόνο, στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία μειώνεται.
 Έτσι, στη Βουλγαρία μειώθηκε από 44,8% το 2008 σε 41,3% το 2015 και στη Ρουμανία από 44,3% σε 37,3%. Οι «μισθοί και συντάξεις» Ελλάδας έχουν αντικαταστήσει τους «μισθούς και συντάξεις» Βουλγαρίας...
 Τα κράτη-μέλη με τα χαμηλότερα ποσοστά φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού το 2015 είναι η Τσεχία (14%), η Σουηδία (16%), η Φινλανδία (16,8%) και η Δανία με τη Γαλλία (17,7%). Στην Ευρώπη των «28», το 23% του συνολικού πληθυσμού βρίσκεται στα πρόθυρα της φτώχειας το 2015 και επανήλθε στο επίπεδο του 2008, έπειτα από αυξητική πορεία τριών ετών. Μιλάμε, όμως, για 119 εκατ. Ευρωπαίους...

 Γενικά, κατά την περίοδο 2008-2015 το ποσοστό φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε σε 15 κράτη-μέλη. Η μεγαλύτερη αύξηση φυσικά σημειώθηκε στην Ελλάδα (από 28,1% του πληθυσμού σε 35,7%, δηλαδή + 7,6%).


 Ακολουθούν η Κύπρος (5,6%), η Ισπανία (4,8%), η Ιταλία (3,2%) και το... Λουξεμβούργο (+3%). Οι χώρες του Νότου, λοιπόν, έχουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Πολωνία (7,1%), τη Ρουμανία (6,9%) και τη Βουλγαρία (3,5%).
 Πάμε παρακάτω, με βάση πάντα τα στοιχεία της Eurostat. Το ποσοστό του πληθυσμού στην Ελλάδα που στερείται στοιχειώδη μέσα διαβίωσης αυξάνεται συνεχώς με τον ρυθμό των μνημονίων. Το 2008, η κατηγορία αυτή αφορούσε το 11,2% του συνολικού πληθυσμού της χώρας και το 2015 το... 22,2% (2.377.000 άτομα).
 Το άλμα είναι τεράστιο... Πάλι η Ελλάδα έχει το τρίτο υψηλότερο ποσοστό μετά τη Βουλγαρία (34,2%) και τη Ρουμανία (22,7%), αλλά η πορεία της φτώχειας των δύο αυτών χωρών είναι φθίνουσα...
 Στην Ε.Ε., το ποσοστό μειώθηκε από 8,5% (2008) σε 8,1% (2015)... Στην κατηγορία των πολιτών που στερούνται στοιχειώδη μέσα διαβίωσης ανήκουν όσοι αντιμετωπίζουν έντονες δυσκολίες για την πληρωμή του ενοικίου, των βασικών λογαριασμών, στερούνται ικανοποιητικής θέρμανσης και βασικών προϊόντων διατροφής (κρέας ή ψάρι) και τους είναι τελείως απαγορευτικό να πάνε διακοπές έστω για μία εβδομάδα…
 Το ποσοστό των νοικοκυριών στην Ελλάδα που αντιμετωπίζουν προβλήματα στον τομέα της εργασίας ανήλθε από 7,5% το 2008 σε... 16,8% το 2015
 Και ακόμη δεν έχουμε τελειώσει με την «ευέλικτη αλληλεγγύη» των εταίρων-πιστωτών, οι οποίοι μας επιφυλάσσουν και άλλες «εκπλήξεις»...       [Πηγή: efsyn -  Κώστας Μοσχονάς]
 Σχόλιο: Αυτά όλα είναι λεπτομέρειες και θα τακτοποιηθούν όταν έρθει η ανάπτυξη, γι'αυτό δική μας μέριμνα είναι να κάνουμε Πρωθυπουργό τον Κουλοsiemens που θα κάνει καλές διαπραγματεύσεις, θα εφαρμόσει νέο μείγμα μέτρων (αναπτυξιακών φυσικά) και θα πατάξει τη φοροκλοπή και τη διαφθορά ολοσχερώς... Άλλωστε το "αντιστασιακό" του παρελθόν αποτελεί εγγύηση για ένα "ελπιδοφόρο" μέλλον γεμάτο ανάπτυξη... Μάλιστα το γεγονός ότι θα μειώσει κατά 30% τον ΕΝΦΙΑ που κατάργησε ο Τσίπρας με κάνει ακόμα περισσότερο αισιόδοξο ότι επιτέλους θα πάμε μπροστά με την ... όπισθεν... Πόσο χειρότερα ακόμα να μην το λέτε, γιατί έχει πολύ περισσότερο απ' ότι φαντάζεστε... Καλή πρόοδο....                           Κ.Φ. 

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

Ιονέσκο: «Λογική, η τρέλα των δυνατών» 25 αφορισμοί από το έργο του Ρουμάνου συγγραφέα.
«Πήγαινε σ' ένα μουσείο, διάβασε ένα λογοτεχνικό περιοδικό, πήγαινε να παρακολουθήσεις μια διάλεξη. Αυτά θα σε βγάλουν από τα άγχη σου, θα σμιλέψουνε το πνεύμα σου. Σε τέσσερις εβδομάδες θα έχεις γίνει ένας καλλιεργημένος άνθρωπος!».
 «Η ζωή είναι ένας διαρκής αγώνας. Το να μην αγωνίζεσαι είναι κατάντια».
 «Οι ιδεολογίες μας χωρίζουν. Τα όνειρα και οι αγωνίες μας ενώνουν».
 «Το να σκέφτεσαι αντίθετα από την εποχή σου είναι ηρωισμός. Αλλά το να το λες, είναι τρέλα».  «Λογική είναι η τρέλα των δυνατών».
 «Τόση ασχήμια δεν υποφέρεται (...). Θα πολεμήσω ενάντια σ' όλο τον κόσμο. Θα υπερασπίσω τον εαυτό μου ενάντια σ' όλο τον κόσμο, δεν θα καθίσω με σταυρωμένα χέρια, θα πολεμήσω. Είμαι ο τελευταίος άνθρωπος. Kαι μέχρι να 'ρθει το τέλος θα παραμείνω άνθρωπος! Όχι, δεν θα συνθηκολογήσω! Δεν θα γίνω σαν κι εσάς».
 «Δεν θα σας ακολουθήσω, ούτε θα γίνω σαν και σας, γιατί δεν σας καταλαβαίνω. Θα παραμείνω αυτό που είμαι. Εγώ είμαι ανθρώπινο πλάσμα, ένας άνθρωπος».
 «Κι όμως, ο άνθρωπος δεν είναι κάτι άσχημο, δεν είναι κάτι αποκρουστικό».
 «Υπάρχουν πράγματα που περνάνε από το μυαλό ακόμα και των άμυαλων».
 «Τον λίγο χρόνο που έχεις χρησιμοποίησέ τον προς όφελός σου. Μην αφήνεσαι να παραδέρνεις όπου φυσάει ο άνεμος».
 «Τίποτε δεν είναι καινούργιο κάτω από τον ήλιο, ακόμα κι όταν δεν υπάρχει ήλιος».
 «Χαϊδέψτε έναν κύκλο, και θα γίνει φαύλος».
 «Κατά τη γνώμη μου είναι παντελώς παράλογο να γινόμαστε άνω-κάτω επειδή ορισμένα άτομα αποφάσισαν να αλλάξουν δέρμα, επειδή δεν αισθάνονταν καλά στο πετσί τους. Αφορά μόνο τους ίδιους και είναι δικαίωμά τους. Συνηθίζει ο κόσμος, ξέρετε. Πλέον κανείς δεν εκπλήσσεται από τα στρατεύματα των ρινόκερων που διασχίζουν καλπάζοντας τους δρόμους. Οι άνθρωποι παραμερίζουν, τους αφήνουν να περάσουν και μετά συνεχίζουν τον περίπατό τους και συνεχίζουν τις δουλειές τους σαν να μην συμβαίνει τίποτε».
 «Νιώθω ευθύνη για όλο αυτό που συμβαίνει. Εμπλέκομαι. Δεν μπορώ να μείνω αμέτοχος».
 «Καμιά φορά κάνουμε κακό άθελά μας. Ή το αφήνουμε να εξαπλωθεί χωρίς αντίδραση».
 «Δεν είναι η απάντηση που μας διαφωτίζει, αλλά η ερώτηση».
 «Δεν πρέπει να έχουμε τύψεις. Το αίσθημα της τύψης είναι επικίνδυνο. Ας ζήσουμε τη ζωούλα μας εμείς ωραία και καλά. Ας είμαστε ευτυχισμένοι. Είναι καθήκον μας να είμαστε ευτυχισμένοι».
 «Η ζωή είναι πολύ ανώμαλο πράγμα». 
 «Αυτοί εκεί έξω, είναι ο κόσμος. Αυτοί είναι χαρούμενοι. Το νιώθουν στο πετσί τους. Όχι σαν εμάς. Δεν μου φαίνονται τρελοί εμένα. Είναι όντα της φύσης. Δεν αναζητούν λόγο για να υπάρξουν, τον έχουν. Υπάρχουν».
  «Αυτοί που αντιστέκονται, διστάζουν, αυτοί που διστάζουν, αντιστέκονται».
 «Να σου πω την αλήθεια, δεν τους μισώ τους ανθρώπους, μου είναι απλώς αδιάφοροι ή το πολύ να με αηδιάσουν. Αρκεί μόνο να μην μπουν εμπόδιο στο πέρασμά μου. Τότε τους ποδοπατώ».
 «Το κωμικό, επειδή έχει την αίσθηση του παράδοξου, μου φαίνεται πως δείχνει περισσότερη απελπισία από το τραγικό».
 «Ένα έργο τέχνης είναι, πάνω από όλα, μια περιπέτεια του μυαλού».
 «Μπορείς πάντα να προβλέψεις τα γεγονότα αφού έχουν γίνει».
 «Θα ήθελα να είχα αρκετό πνεύμα για να εφεύρω το μουστάκι του Χίτλερ, το πηγούνι του Μουσολίνι, το κασκέτο του Φράνκο και το χαμόγελο του Χρουστσόφ».
 Ο Ευγένιος Ιονέσκο (26 Νοεμβρίου 1909-28 Μαρτίου 1994) ήταν Ρουμάνος θεατρικός συγγραφέας, από τους επιφανέστερους εκπροσώπους του Θεάτρου του παραλόγου. Αν κι έγραψε στη γαλλική γλώσσα, θεωρείται από τους πιο αξιόλογους ανθρώπους της διανόησης της Ρουμανίας. Στα έργα του, ο Ιονέσκο διακωμωδεί τις πιο κοινότοπες καταστάσεις, ενώ απεικονίζει τη μοναξιά του ανθρώπου και την ασημαντότητα της ύπαρξής του. Έχει γράψει πολλά θεατρικά έργα, δοκίμια, μελέτες, ποίηση, νουβέλες και ιστορίες. Το πιο γνωστό του έργο είναι ο Ρινόκερος.
 [Πηγή: www.doctv.gr]
 Δείτε επίσης: Ρινόκερος 

Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016

Σφραγισμένα χείλη


Γιώργος Μιχαήλ... Ε Δ Ω 

Η έκπληξη για την έκπληξη


 «Ελευθερία είναι να συντρίβεις ασταμάτητα τα δεσμά σου: ακόμα για να' ναι αυτή η συντριβή δυνατή, σταθερά δυνατή, πρέπει οι αλυσίδες να μη μας τσακίζουν, όπως κάνουν με πολλούς». «Πρέπει να γίνουν τα πάντα, όλα τα μέσα πρέπει να θεωρούνται θεμιτά για να καταρρεύσουν οι ιδέες της οικογένειας, της πατρίδας, της θρησκείας».
 «Με απόχρωση δήθεν πολιτισμού, κάτω από το πρόσχημα προόδου, φθάσαμε να απαγορεύουμε για το μυαλό κάθε τι που ορθά ή λαθεμένα μπορεί να θεωρηθεί δεισιδαιμονία ή μύθος».
 «Η ελευθερία απαιτεί να την απολαύσουμε χωρίς περιορισμούς τη στιγμή που μας δίνεται, χωρίς κανενός είδους πρακτική θεώρηση κι αυτό γιατί η χειραφέτηση του ανθρώπου, που τελικά την έχουμε συλλάβει με την πιο απλή επαναστατική της μορφή, που δεν είναι όμως καθόλου λιγότερο χειραφέτηση του ανθρώπου από κάθε άποψη, ας το καταλάβουμε καλά, ανάλογα με τα μέσα που διαθέτει ο καθένας, παραμένει ο μόνος σκοπός που αξίζει να υπηρετούμε».
 «Δεν πιστεύω στην δυνατότητα να υπάρξει προς το παρόν μια λογοτεχνία και μια τέχνη που να εκφράζει τα οράματα της εργατικής τάξης».
 «Ο σουρεαλισμός, όπως τον αντιμετωπίζω, διακηρύσσει αρκετά τον απόλυτο μη-κομφορμισμό, ώστε να μην υπάρξει θέμα μετάφρασής του, στη διαδικασία του πραγματικού κόσμου».
 «Η ομορφιά δεν είναι ούτε δυναμική ούτε στατική. Η καρδιά του ανθρώπου, ωραία σαν σεισμογράφος. Η ομορφιά θα είναι σπασμωδική ή δεν θα είναι».
 «Η έκπληξη πρέπει να αναζητηθεί για την ίδια την έκπληξη, χωρίς όρους. Δεν υφίσταται παρά στην μείξη σ' ένα μόνο αντικείμενο του φυσικού και του υπερφυσικού, παρά στην συγκίνηση να κρατάς και την ίδια στιγμή να νιώθεις να σου ξεφεύγει ο μήνουρος ο μεγαλοπρεπής».
 «Εγώ, μ' όλες μου τις δυνάμεις, μισώ αυτή την υποδούλωση που θέλουν να με κάνουν να την τιμώ. Λυπούμαι τον άνθρωπο που είναι καταδικασμένος σ΄ αυτήν, που γενικά δεν μπορεί να γλιτώσει απ' αυτήν, αλλά δεν είναι η τραχύτητα του μόχθου του που με προδιαθέτει ευμενώς απέναντί του, είναι και δεν θα μπορούσε να΄ ναι μόνο η σφοδρότητα της διαμαρτυρίας του».
 «Δεν είναι ανάγκη να΄ χεις τρυπώσει σε κάποιο άσυλο για να μην αγνοείς πως εκεί μέσα κατασκευάζουν τους τρελούς όπως μέσα στα αναμορφωτήρια κατασκευάζουν τους ληστές».
  O Αντρέ Μπρετόν (19 Φεβρουαρίου 1896-28 Σεπτεμβρίου 1966) ήταν σημαντικός Γάλλος λογοτέχνης. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή. Το 1919 ίδρυσε με τον Σουπό και τον Αραγκόν το περιοδικό Litterature. Η ομάδα τού περιοδικού ξεκίνησε την ντανταϊστική δραστηριότητα. Το 1922 ήρθε σε ρήξη με το κίνημα και το 1924 δημοσίευσε το Μανιφέστο του υπερρεαλισμού. Ποιητής και δοκιμιογράφος, o Μπρετόν είναι ο κυριότερος θεωρητικός του υπερρεαλισμού και ίσως η σημαντικότερη μορφή του. Είναι ουσιαστικά η προσωποποίηση του λεγόμενου ορθόδοξου υπερρεαλισμού.
 Διαβάστε επίσης: Μπρετόν: Η απελπισία 
 [Πηγή: www.doctv.gr]

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016

Ηλιθιότητα και Εξουσία


 Θαυμάσιες ευκαιρίες ηλίθιων ανθρώπων να βλάψουν όλους τους υπόλοιπους. Ένα δοκίμιο του Carlo Cipolla 
 Όπως όλα τα ανθρώπινα όντα, έτσι και οι ηλίθιοι άνθρωποι παρουσιάζουν τεράστιες διακυμάνσεις αναφορικά με τη δυνατότητά τους να επηρεάζουν τους συνανθρώπους τους. Ορισμένοι ηλίθιοι άνθρωποι υπό φυσιολογικές συνθήκες προκαλούν μόνο περιορισμένες ζημίες, ενώ άλλοι καταφανώς επιτυγχάνουν να προκαλούν ανείπωτες και εκτεταμένες καταστροφές όχι απλά σε ένα ή δύο άτομα αλλά σε ολόκληρες κοινότητες ή κοινωνίες. Το καταστρεπτικό δυναμικό του ηλίθιου ατόμου συναρτάται από δύο κύριους παράγοντες.
 -Πρώτα από όλα, εξαρτάται από τον γενετικό παράγοντα. Μερικά άτομα κληρονομούν εξαιρετικές δόσεις του γονιδίου της ηλιθιότητας και ελέω κληρονομικότητας ανήκουν εκ γενετής στην αριστοκρατία της ομάδας τους. 
-Ο δεύτερος παράγοντας που καθορίζει το δυναμικό ενός ηλίθιου ατόμου σχετίζεται με την ισχύ και τις ευθύνες της θέσης που καταλαμβάνει στην κοινωνία. Μεταξύ των γραφειοκρατών, των στρατηγών, των πολιτικών και των αρχηγών κρατών είναι αρκετά εύκολο να εντοπιστούν εξαιρετικά παραδείγματα, ουσιαστικά, ηλίθιων ανθρώπων, των οποίων η καταστροφική δυνατότητα είχε (ή έχει) αυξηθεί τρομακτικά λόγω της θέσης εξουσίας που κατείχαν (ή κατέχουν). Δεν θα πρέπει εδώ να παραβλέψουμε και τους θρησκευτικούς αξιωματούχους. 
 Το ερώτημα, που συχνά εγείρουν οι λογικοί άνθρωποι, είναι πώς και γιατί τα ηλίθια άτομα καταφέρνουν να καταλάβουν υπεύθυνες θέσεις εξουσίας. Η τάξη και οι κάστες ήταν οι κοινωνικές ρυθμίσεις που σταθερά ευνοούσαν την προώθηση ηλίθιων ατόμων σε θέσεις εξουσίας, στις περισσότερες κοινωνίες πριν από τη βιομηχανική επανάσταση. Η θρησκεία ήταν ένας ακόμη παράγοντας που συνέτεινε στην επιδείνωση του φαινομένου. 
 Στον σύγχρονο εκβιομηχανισμένο κόσμο, οι τάξεις και οι κάστες έχουν ξορκιστεί τόσο ως λέξεις αλλά και ως έννοιες, και η θρησκεία φθίνει. Αλλά αντί για τάξεις και κάστες έχουμε πολιτικά κόμματα και γραφειοκρατία, και αντί για θρησκεία έχουμε τη δημοκρατία. 
 Σε ένα δημοκρατικό σύστημα, οι βουλευτικές εκλογές είναι ένα αποτελεσματικότατο εργαλείο για να διασφαλιστεί σταθερό το ποσοστό Η (ηλιθίων) μεταξύ των ισχυρών. 
 Πρέπει να μην ξεχνάμε πως, ένα ποσοστό Η του εκλογικού σώματος είναι ηλίθιοι άνθρωποι και οι εκλογές παρέχουν σε όλους τους μία θαυμάσια ευκαιρία για να βλάψουν όλους τους υπόλοιπους, χωρίς να κερδίσουν το παραμικρό από τις ενέργειές τους. 
 Το επιτυγχάνουν συμβάλλοντας στη συντήρηση του ποσοστού Η μεταξύ αυτών που κατέχουν την εξουσία.
 Carlo M. Cipolla, Οι Βασικοί Νόμοι της Ανθρώπινης Ηλιθιότητας, εκδ. Κέδρος.
 [Πηγή: www.doctv.gr]


Σχόλιο: Το βιβλίο κοστίζει μόνο 3,83€ και ακολουθεί καθαρά την "επιστημονική μέθοδο" που σε γενικές γραμμές είναι...
1. Παρατήρηση του φαινομένου, 2. Διατύπωση ερωτήσεων για το πώς και το γιατί, 3. Πειραματικός έλεγχος αυτών των ερωτημάτων για επιβεβαίωση ή απόρριψη, 4. Επανάληψη πειραμάτων και επιβεβαίωση παρατηρήσεων και 5. Εφαρμογή στην πράξη...
 Στη χώρα μας το φαινόμενο των Η (ηλιθίων) που κυβερνούν αυτόν τον τόπο έχει πάρει ασύλληπτες για κοινό νου διαστάσεις και όσα ζωντανά ευθύνονται για τη διατήρηση των "ποσοστών" των Η, διαβιούν πλέον σε μαντριά, σε συνθήκες απερίγραπτης φτώχειας και εξαθλίωσης βελάζοντας ακατάπαυστα υπέρ των Η, της "ανάπτυξης" και των "αγορών", περιμένοντας να τα πάνε άτα ...
 Αυτό το ανεξήγητο (ακόμα και με την επιστημονική μέθοδο) φαινόμενο, προσεγγίζεται μόνο "περιγραφικά"...  Ε Δ Ω                                                                             [Κ.Φ.]

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

Πείτε μου πουλιά


Θεολόγος Κάππος... Ε Δ Ω 

Οι Έλληνες πράκτορες των Ναζί


 Με αφορμή τη συμπλήρωση 72 χρόνων από την απελευθέρωση της Αθήνας, ο ιστορικός Μενέλαος Χαραλαμπίδης μας ξεναγεί στους τόπους όπου εκδηλώθηκε η πιο σκοτεινή μορφή συνεργασίας με τους Ναζί κατακτητές.


 Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 1944. Χιλιάδες Αθηναίοι συρρέουν στο κέντρο της πόλης για τη μεγάλη γιορτή της απελευθέρωσης από τους Ναζί κατακτητές. «Ανεβασμένοι στ' αυτοκίνητα ρίχνουν οι ΕΑΜίτες τα συνθήματα που τ' αρπάζει με μια φωνή ο κόσμος και τα κάνει βουή και σάλπισμα για να φτάσουν απ' άκρη σ' άκρη της Ελλάδας: Κανένα άσυλο στους προδότες! Λευτεριά- Λαοκρατία!», διαβάζουμε στην ανταπόκριση του Ριζοσπάστη που κυκλοφόρησε στις 13 Οκτωβρίου 1944 ελεύθερα πλέον στο κέντρο της Αθήνας μετά από 8 χρόνια. Σε αντίθεση με ότι συνέβη σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθ’ όλη τη διάρκεια των πανηγυρισμών επικράτησε τάξη. Η ηγεσία του ΕΑΜ τήρησε τις υποχρεώσεις της απέναντι στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, τιθασεύοντας τη μεγάλη δύναμή του κινήματος και διασκεδάζοντας τους φόβους των πολιτικών της αντιπάλων για «λουτρό αίματος», παρά τη διάχυτη επιθυμία για εκδίκηση απέναντι στους συνεργάτες των κατακτητών.
 Την περίοδο 1945-1949, κάποιοι θα οδηγηθούν στα Ειδικά Δικαστήρια. Η συντριπτική πλειοψηφία θα αθωωθεί και πολλοί από τους καταδικασθέντες θα απελευθερωθούν τα επόμενα χρόνια. Αυτή, κατά τον ιστορικό Μενέλαο Χαραλαμπίδη, είναι «η πιο μελανή περίοδος της ελληνικής δικαιοσύνης από σύστασης του ελληνικού κράτους». ... Ε Δ Ω 
 Σχόλιο: Η άποψή μου είναι ότι "μας αγαπάνε οι Γερμανοί"... Η σημερινή Γερμανία καμία σχέση δεν έχει με τη "χθεσινή".. Η "σημερινή" ενδιαφέρεται για την ειρήνη, τη δημοκρατία και την ευημερία όλων των ανθρώπων (παγκόσμια).. Οι Τράπεζές της (π.χ. Deutsche Bank) είναι υγιέστατες και "μοιράζουν δίκαια" τον πλούτο που αποκτούν εξίσου "δίκαια"... Οι "επενδύσεις" της γίνονται πάντα σύμφωνα με τις αρχές της "διαφάνειας και της νομιμότητας" (π.χ. Siemens, VW, Bayer και Άιντραχτ Φραγκφούρτης)...
 Γι' αυτό είμαι φανατικά υπέρ της παραμονής μας στη Γερμανική Ένωση, πάση θυσία... Άλλωστε τι διαφορά έχουν τα κατεβασμένα παντελόνια μέχρι τα γόνατα, απ' τα κατεβασμένα παντελόνια μέχρι τα κότσια;; Αριστεροδέξιοι πατριώτες υπομονή, λίγο βέλασμα ακόμα και η ανάπτυξη θα έρθει (σίγουρα) και θα μας πάει άτα στις αγορές... Ζήτω το Έθνος....                                 [Κ.Φ.]  

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

Η δίκη της MonsantoΟ κολοσσός των μεταλλαγμένων παραπέμπεται για εγκλήματα κατά της φύσης και της ανθρωπότητας 
 Στις 16 Οκτωβρίου 2016, Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής, η εταιρία – κολοσσός Monsanto ταυτισμένη με την παγκόσμια αλυσίδα των μεταλλαγμένων, παραπέμπεται σε δίκη στη Χάγη για εγκλήματα κατά της φύσης και της ανθρωπότητας.
 Οι πιέσεις που άσκησαν οι διεθνείς οργανώσεις Organic Consumers Association (OCA), IFOAM International Organics, Navdanya, Regeneration International (RI), Millions Against Monsanto, μαζί με δεκάδες ακτιβιστικές ομάδες ανά τον πλανήτη έπιασαν τόπο. Οι διεθνείς οργανώσεις έκαναν τη σχετική ανακοίνωση και με βάση τις «Κατευθυντήριες Αρχές για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα», που εγκρίθηκαν από τον ΟΗΕ το 2011, το διεθνές δικαστήριο θα αξιολογήσει τη ποινική ευθύνη της Monsanto για ζημιές προκλήθηκαν στην υγεία των ανθρώπων αλλά και το περιβάλλον.
 Σύμφωνα με το κατηγορητήριο η Monsanto, έχει αναπτύξει από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, μια σειρά εξαιρετικά τοξικών προϊόντων που έχουν πλήξει ανεπανόρθωτα το περιβάλλον και έχουν προκαλέσει ασθένειες, ακόμα και θανάτους. Τα προϊόντα αυτά περιλαμβάνουν:
 • PCB Τα PCB είναι επικίνδυνες χημικές ουσίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν ιδιαίτερη απειλή για το περιβάλλον λόγω της τοξικότητας, της ανθεκτικότητας και της τάσης τους να συσσωρεύονται σε ανθρώπινους ιστούς, και επηρεάζουν τη γονιμότητα ανθρώπων και των ζώων.
 • 2 2,4,5 T (2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid) Διοξίνες που περιέχουν συστατικό της Agent Orange, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τον αμερικανικό στρατό κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ και συνεχίζει να προκαλεί γενετικές ανωμαλίες και καρκίνο.
 • Lasso, ένα ζιζανιοκτόνο που τώρα είναι απαγορευμένο στην Ευρώπη.
 • RoundUp, το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο ζιζανιοκτόνο στον κόσμο. Αυτό το τοξικό ζιζανιοκτόνο, ορίζεται σαν πιθανή καρκινογόνο δράση στον άνθρωπο από την Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με γενετικά τροποποιημένους σπόρους(GMO) Roundup Ready των μονοκαλλιεργειών μεγάλης κλίμακας, κυρίως για την παραγωγή σόγιας, καλαμποκιού, για ζωοτροφές και βιοκαύσιμα.
 Σύμφωνα με τους επικριτές της η Monsanto όχι μόνο διαλέγει να αγνοεί τις ανθρώπινες και περιβαλλοντικές ζημίες που προκαλούνται από τα προϊόντα της αλλά μάλιστα διατηρεί τις δραστηριότητές της μέσω μιας στρατηγικής συστηματικής απόκρυψης, που περιλαμβάνει από χρηματοδοτήσεις μελετών υπέρ της μέχρι και χειραγώγηση των Μ.Μ.Ε.
 Διαβάστε επίσης:  Η μαύρη λίστα της Monsanto
 H Bayer εξαγοράζει την Monsanto  
  [Πηγή: doctv.gr]              
  

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

Του τρελού


Γιώργος Μιχαήλ... Ε Δ Ω 

ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και «λοιπές δυνάμεις» μας... δουλεύουν ψιλό γαζί Για ακόμη μια φορά, σε ακόμη μια κοινή σύνοδό τους, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα και «λοιπές δυνάμεις» μας... δούλεψαν ψιλό γαζί. Στις εξαμηνιαίες εκθέσεις τους οι δύο οργανισμοί, στις ομιλίες τους οι επικεφαλής τους, στα πάνελ των συζητήσεων οι υπουργοί Οικονομικών και οι κεντρικοί τραπεζίτες των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου διεμήνυσαν τις περασμένες ημέρες ότι έλαβαν το μήνυμα των λαών, ότι έχουν κατανοήσει τις αιτίες που οδήγησαν στο Brexit και στην άνοδο του Ντόναλντ Τραμπ.
 Oι άνθρωποι που κατευθύνουν την παγκόσμια οικονομία μίλησαν για την ανάγκη μείωσης των οικονομικών ανισοτήτων, για την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας, για έναν καπιταλισμό χωρίς αποκλεισμούς και σχεδόν άπαντες παραδέχτηκαν ότι το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών στερεί πόντους από την ανάπτυξη.
 Το ΔΝΤ αποκάλυψε την περασμένη Τετάρτη στην έκθεσή του για τις δημοσιονομικές εξελίξεις ότι το συνολικό χρέος στον κόσμο άγγιξε στα τέλη της περσινής χρονιάς τα 152 τρισ. δολάρια ή το 225% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ενώ μία ημέρα νωρίτερα είχε προειδοποιήσει ότι η παγκόσμια ανάπτυξη παραμένει υποτονική για πολύ καιρό και πως σε αρκετές χώρες τα οφέλη της τα καρπώνονται πολύ λίγοι.
 Περιβάλλον εκρηκτικό, που αν μη τι άλλο καθιστά ακόμη ένα κραχ -το δεύτερο σε λιγότερα από 10 χρόνια- αρκετά πιθανό και που επιταχύνει την πορεία προς τον προστατευτισμό.
 Τα πρώτα επεισόδια αυτής της πορείας προς τον οικονομικό προστατευτισμό και τον απομονωτισμό τα βλέπουμε ήδη με τις συγκρούσεις των πολιτικών και οικονομικών ελίτ των ΗΠΑ και της Ευρώπης στις υποθέσεις Apple και Deutsche Bank, κυρίως όμως με την άνοδο των αντιμεταναστευτικών και ρατσιστικών πολιτικών κομμάτων και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.
«Οι παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές απειλούνται από τον προστατευτισμό» τόνισε χαρακτηριστικά το περασμένο Σάββατο η συμβουλευτική επιτροπή (IMFC) του ΔΝΤ και δεσμεύτηκε «να σχεδιάσει και να υλοποιήσει πολιτικές για την αντιμετώπιση των ανησυχιών εκείνων που έχουν μείνει πίσω και να διασφαλίσει ότι όλοι θα έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από την παγκοσμιοποίηση και τις τεχνολογικές μεταβολές».
 Όλα αυτά δείχνουν ότι τόσο το ΔΝΤ όσο και οι υπόλοιποι διεθνείς οργανισμοί και μεγάλες κυβερνήσεις του κόσμου μάλλον αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα της κατάστασης στη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή.
 Παρ’ όλα αυτά, κανένας εξ αυτών δεν έκανε στη σύνοδο της Ουάσινγκτον έστω και μια μικρή νύξη για το ότι οι πολιτικές που υιοθέτησαν και επέβαλαν στις τελευταίες τρεις δεκαετίες -ιδιωτικοποιήσεις, απορρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, απελευθέρωση των αγορών, ευελιξία εργασίας, δημοσιονομική πειθαρχία - οδήγησαν στην υπερχρέωση του πλανήτη, στο κραχ του 2008, στην παρατεταμένη οικονομική στασιμότητα, στην εκτόξευση των ανισοτήτων και της δυσαρέσκειας του κόσμου.
 Κανείς δεν παραδέχτηκε ότι οι πολιτικές αυτές ήταν λάθος.
 Αντίθετα, τις ίδιες πολιτικές συνεχίζουν να επιβάλλουν όπου μπορούν, σε χώρες που εξαρτώνται από τη βοήθειά τους όπως η Ελλάδα ή η Αίγυπτος πρόσφατα, με τον μανδύα των διαβόητων «μεταρρυθμίσεων».
 Και συνεχίζουν να οδηγούν έτσι μεγάλα τμήματα του πληθυσμού στην εξαθλίωση, παρότι την ίδια στιγμή στις εκθέσεις τους και στις συνόδους τους δεσμεύονται ότι θα προχωρήσουν σε μέτρα για τη μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων. Είναι προφανές ότι μας δουλεύουν.
 Τον νεοφιλελεύθερο άλλωστε... όσο κι αν τον πλένεις το σαπούνι σου χαλάς! 
 [Πηγή: efsyn -  Μπάμπης Μιχάλης

Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016

Σουρούνης: Ουρές και άλλα


 ΝΥΧΤΕΣ ΜΕ ΟΥΡΑ: «ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ μπορεί να είχαν και οι άνθρωποι ουρά, γιατί άκουγα πολλές φορές τους μεγάλους να λένε “Πονάει η ουρά μου”, “Με χτύπησε στην ουρά”, αλλά τη δική μου δεν την είδα ποτέ, όσο και να έψαχνα στον καθρέφτη.
 ΤΟ ΛΕΩ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΞΕΝΟ να έχουν ουρά τα πράγματα και να μην έχει ο ίδιος ο άνθρωπος που τα φτιάχνει. Μπορεί όμως να φοβάται πως, έτσι κι αποκτήσει κάτι τέτοιο, θα γίνει αυτός ζώο, τώρα που τα έχει εξοντώσει όλα κι έχει κρατήσει μερικά σε μάντρες για να ξεγελάει τα παιδάκια.
 ΆΛΛΩΣΤΕ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΣΥΜΠΑΘΗΣΕ ΤΙΣ ΟΥΡΕΣ, εκτός κι αν επρόκειτο για “Λεφτά με ουρά”, “Παράδες με ουρά”, “Λίρες με ουρά”. Κανείς δεν έδωσε σημασία στο άλλο, που έλεγε “Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά”. Συνήθως κοιμάμαι νωρίς και συνήθως με ξυπνάει γύρω στις τέσσερις κάποιο όνειρο, που ώσπου να το εξηγήσω δε σηκώνομαι από το κρεβάτι. Σκάλιζα σήμερα το μυαλό μου απορημένος μ’ αυτό που πέρασε από πάνω μου.
 ΤΗ ΛΕΞΗ “ΟΥΡΑ” ΕΙΧΑ ΝΑ ΤΗ ΔΩ Ή ΝΑ ΤΗΝ ΑΚΟΥΣΩ ΧΡΟΝΙΑ κι έβλεπα για πρώτη φορά κάτι τέτοιο στον ύπνο μου. Και μάλιστα παρέα με μια άλλη λέξη, που είχα ξεχάσει ότι υπήρχε. “Λεφτά με ουρά”, αυτό έγραφε στο πλακάτ που κρατούσε το όνειρό μου και γέλασα με το πόσο γρήγορα έλυσα το γρίφο. “Νύχτες με ουρά λοιπόν”, είπα δυνατά και σηκώθηκα να συνεχίσω το γράψιμο από κει που το άφησα χθες». (Απόσπασμα από το βιβλίο «Νύχτες με ουρά», εκδ. Καστανιώτη)
  Η ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ: «ΤΟ ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ ήταν πάντα το χοντρό του μουστάκι. Στη δεκαετία του '50, όταν πήγε στη Γερμανία να δουλέψει, μετά από λίγο καιρό ο προϊστάμενος στο εργοστάσιο του είπε: «Ή τη δουλειά ή το μουστάκι. Διάλεξε ποιο από τα δύο θες να χάσεις».
 ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΕΚΕΙΝΗ ΥΠΗΡΧΑΝ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΙ ΞΕΝΟΙ κι ακόμη λιγότεροι ξένοι με μουστάκι. Όταν θέλησε να μάθει το λόγο, του είπαν ότι οι Γερμανοί συνάδελφοι τον βλέπουν και τρομάζουν. Ο πατέρας μου ήξερε καλά τί θα πει τρόμος. Είχε ζήσει τη σφαγή της Σμύρνης, είχε ζήσει το αλβανικό μέτωπο, τον Εμφύλιο, τη φτώχια, την ανεργία, δεν ήθελε λοιπόν να τρομάζει τους ανθρώπους. Το ξύρισε. Τώρα όμως τρόμαξε ο ίδιος και σ' ένα μήνα το ξανάφησε. «Ας με διώξουν», είπε. «Δεν θα μου λεν οι Γερμανοί πώς να ξυρίζομαι».
 ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΔΙΩΞΑΝ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΝΑ ΔΟΥΝΕ ΟΛΟΙ πως δίχως εκείνες τις τρίχες ήταν κι αυτός ένας συνηθισμένος άνθρωπος σαν τους ίδιους και δεν υπήρχε λόγος να τον φοβούνται. Είχαμε προλάβει όμως κι εμείς να διαπιστώσουμε γιατί οι γείτονές μας Γερμανοί δεν καλημέριζαν την καλημέρα μας. Μας φοβούνταν. Εμείς φοβόμασταν αυτούς κι αυτοί εμάς. Όταν μπαίναμε στο μπακάλικο να ψωνίσουμε, ο μπακάλης βιαζόταν να ξεμπερδεύει μαζί μας, κι αν τύχαινε κανένας γείτονας να 'ρχεται από απέναντι, άλλαζε καλού κακού πεζοδρόμιο.
 ΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΑΜΕ τον είχαν τρομάξει και το είχε διαδώσει παντού. Άλλωστε μας έβλεπαν όλοι που γυρίζαμε καταφορτωμένοι. Αφού πεινούσαμε τόσο, γιατί να μη φάμε και άνθρωπο; Πού ξέρανε με τί τρεφόμασταν εκεί απ' όπου ήρθαμε; Δυο βήματα παρακάτω ήταν η Αφρική, μπορεί κι ένα βήμα. Γιατί λοιπόν να μην καταβροχθίζομε κι ανθρώπους; Εδώ που τα λέμε, ίσως και να το κάναμε, αν δεν είχαμε τη δουλειά μας και δε χορταίναμε απ' αυτήν.
 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΟΠΟΥ ΕΜΕΝΑΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ ήταν ένας εργατικός δρόμος, όπου σπάνια συναντούσες άνθρωπο. Ολημερίς βρίσκονταν κλεισμένοι στα εργοστάσια, ολοβραδίς μπρος στην τηλεόραση κι ολονυχτίς κοιμούνταν. Όποιος έκανε κάτι έξω απ' αυτά ήταν ύποπτος. Οι συμπατριώτες μας που έρχονταν από μακριά να γιορτάσουμε τις άγιες μέρες τούς τρόμαζαν και τους πανικόβαλλαν. Παρακολουθούσαν πίσω από τις κουρτίνες τα αυτοκίνητα που κατέφθαναν γεμάτα οικογένειες, ταψιά και τεντζερέδες και δεν μπορούσαν να καταλάβουν τί συμβαίνει. Για κείνους ήταν άγριες μέρες και δεν ησύχαζαν ώσπου ν' ακούσουν τ' αυτοκίνητα να φεύγουν.
 ΡΩΤΟΥΣΑΝ ΤΟ ΣΠΙΤΟΝΟΙΚΟΚΥΡΗ ΜΗΠΩΣ ΥΠΗΡΧΕ καμιά κρυφή ταβέρνα μες στο σπίτι του και ποιος πληρώνει όλα τούτα τα φαγιά. Εκείνος φοβόταν πιο πολύ απ' όλους, γιατί είχε καταντήσει να 'ναι ξένος μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Μόνο η δική του οικογένεια ήταν γερμανική κι ούτε ήξερε μέχρι πότε θα εξακολουθούσε να 'ναι. Μέσα στο αχούρι του ζούσαν άλλες δύο οικογένειες αλλοδαποί, μια ιταλική και μια ακόμα ελληνική. Οι μόνοι γκάσταρμπάιτερ σ' ολόκληρη την περιοχή. Όλοι αυτοί ανεβοκατέβαιναν τις σάπιες σκάλες που χρησιμοποιούσαν η γυναίκα του και τα παιδιά του, μπαινόβγαιναν στο ίδιο αποχωρητήριο της αυλής με ξεκούμπωτα πουκάμισα και λυμένα ζωνάρια και ανοιγόκλειναν την ίδια πόρτα, που πίσω της ποτέ δεν ήξερες τί σε περιμένει.
 ΤΑ’ ΛΕΓΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ, όταν τον κατηγορούσαν πως έφερε μες στα πόδια τους αγριωπούς και πεινασμένους αγνώστους για μια χούφτα μάρκα. Προσπαθούσε να τους πείσει ότι τα κεφαλάκια και τα έντερα που έβλεπαν να κουβαλάνε οι νοικάρηδές του προέρχονταν από αρνάκια που αγόραζαν κανονικά από τα σφαγεία κι όχι από σφαγμένους Γερμανούς. Τί να πει κι ο ίδιος, που τα παιδιά του του μιλούσαν ήδη λέξεις ακαταλαβίστικες και τρώγανε όλ' αυτά τα σκατά. Το σπίτι του βρομοκοπούσε σκόρδο χωρίς να το βάζει στο στόμα του. Όπως κι εκείνοι μισούσε το σκόρδο κι όμως ήταν αναγκασμένος ν' ανέχεται την μπόχα του, για να μπορεί ν' αγοράζει τα λουκάνικα που τόσο αγαπούσε.
 Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΣΕ ΤΟ ΣΚΟΡΔΟ, ΕΠΕΙΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ αγάπησε τον Έλληνα που το 'τρωγε. Όταν περνάω από την Κολονία, πηγαίνω και τους βλέπω. «Το καλοκαίρι θα 'ρθω στην Ελλάδα», μου λέει κάθε φορά ο παλιός μου σπιτονοικοκύρης. «Ο εγγονός μου μου μαθαίνει ελληνικά». Ποτέ δεν ήρθε. Και γιατί νά 'ρθει άλλωστε; Η Ελλάδα πήγε κοντά του. (Απόσπασμα από το βιβλίο Κυριακάτικες ιστορίες, εκδ. Καστανιώτη)  
 Ο Αντώνης Σουρούνης (Θεσσαλονίκη, 1942- Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016) ήταν βραβευμένος Έλληνας πεζογράφος, γνωστός για τα διηγήματα και τα μυθιστορήματά του με θέμα την ζωή των «γκασταρμπάιτερ». Όταν τελείωσε το γυμνάσιο, έφυγε για τη Γερμανία, όπου είχαν ήδη μεταναστεύσει όλοι του οι συγγενείς. Mετά από μερικά εξάμηνα σε γερμανικά και αυστριακά πανεπιστήμια, ο συγγραφέας διακόπτει τη φοίτησή του και ταξιδεύει δουλεύοντας. Eργάστηκε από τραπεζικός υπάλληλος μέχρι ναυτικός και από hotel boy μέχρι επαγγελματίας παίκτης ρουλέτας. Τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος το 1995 ενώ έργα του έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. [Πηγή: www.doctv.gr]

Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

Άγιο νησί


Δημήτρης Ζερβουδάκης ... Ε Δ Ω 

Η λογική του φθινοπώρου


 Χαίρεται το φθινόπωρο την κυριαρχία του στην επικράτεια του χρόνου, προβάλλει αυτάρεσκα τα ήπια φυσικά του φαινόμενα, τις άδειες παραλίες και τους γεμάτους δρόμους· πάει η τρέλα του καλοκαιριού· η λογική της ανάγκης είναι νόμος. Δεν υπάρχει, όμως, λογική έξω από το αίμα και το δέρμα (σάρκα) του ανθρώπινου κορμιού· όλα τ' άλλα είναι επινόηση της... νόησης.
 Το κορμί είναι το μόνο που γνωρίζουμε, τα άλλα είναι γνώμες (Ξενοφάνης: δόκος επί πάσι τέτυκται). Ο εκ Κολοφώνος μέγας φιλόσοφος (ο πρώτος που διαχώρισε τη γνώση από τη γνώμη, από τους πρωτοπόρους του ελληνικού Διαφωτισμού) το είπε θαρρετά: ουδείς είδε ποτέ το ακριβές (το μεν σαφές ου τις ανήρ ίδεν).
 Κοντά στον Ηράκλειτο (εξηπάτηνται οι άνθρωποι προς την γνώσιν των φανερών), στον Αναξαγόρα (όψις αδήλων τα φαινόμενα), στον Δημόκριτο (ετεή ουδέν ίδμεν· εν βυθώ γαρ η αλήθεια), δίκαια θεωρήθηκε γενάρχης του Σκεπτικισμού.
 Οργώνεται και σπέρνεται η γη, πάνε όμως οι κραυγές χαράς των αγροτών· τώρα μόνο βλαστήμιες και εκρήξεις οργής: πουθενά η πληρότητα που τους συνέπαιρνε από τις μυρωδιές των φρέσκων αναζωογονημένων χωμάτων. Έτσι κι αλλιώς εκ γης τάδε πάντα και εις γην πάντα τελευτά - Ξενοφάνης.

 Εκεί θ' αφήσουν τα κόκαλά τους, το ξέρουν - ξέρουν όμως επίσης ότι αυτό θα γίνει με χαμένη την αξιοπρέπειά τους. Και η δύναμη της σποράς; Ποια σπορά και ποια χαρά· ταπεινωμένα σαρκία οι άνθρωποι της γης, ανήμποροι πλέον να νιώσουν τη φθινοπωρινή ηπιότητα. Το κορμί τους είναι το μόνο που γνωρίζουν καλά· την απίσχνανση του κορμιού τους - αυτό μόνο νιώθουν...

 Ρουφάγαμε κάποτε τη φυσική απλότητα του φθινοπώρου, βουλιμικά καταπίναμε την ηπιότητά του, το δροσερό του ψύχος, την υποφερτή του ζέστη. Σπάνια ήταν μαντατοφόρος κακών ειδήσεων, αντιθέτως όπλιζε με οράματα και με δύναμη για φλογοβόλα δραστηριότητα, εν όψει του χειμώνα. Πώς την κατάντησαν έτσι τη χώρα; Έρμη περιφέρεια, άνυδρο τόπο, ταπεινωμένη, ντροπιασμένη; (Διοχετεύουμε σε γενικολογίες τον πόνο για να τον αντέξουμε.)

 Λυπημένες οι αισθήσεις, διότι -σύμφωνα με τον Αναξαγόρα- λειτουργούν με την προσβολή από αντίθετα στοιχεία. Αισθήσεις μετά λύπης τούτο το φθινόπωρο. Το αδηφάγο κράτος-τέρας εξαντλεί τους ανθρώπους της Ελλάδας.
 Παρ' όλα αυτά υπάρχει πιο πολλή λογική στο σώμα μας απ' ό,τι στα ψεύδη του και στη σοφία του. Ας μην αποκλείσουμε αυτό το κράτος από τη συντροφιά μας· δεν έμαθε ακόμη το καημένο το γέλιο και την ομορφιά, τον πόνο και τη φιλία, δεν έμαθε (και ούτε πρόκειται) να χαμογελά στους καημούς και τα βάσανα των ανθρώπων [που δεν έχουν τέλος (Παπαδιαμάντης) - αλλά πότε είχαν;].
 Όλες οι εκδηλώσεις των ανθρώπων και της φύσης είναι σφιχτά αγκαλιασμένες, τι να κάνουμε, θα αντέξουμε. Άκεφη -αν και τραγουδισμένη- η μελαγχολία των μηνών του.
 Ο καθένας μας θα κάνει τον δικό του τον αγώνα τον καλό· με το κορμί του και με τους φίλους του, με τα δάκρυά του ίσως και τον πολιτισμό του - τιθασεύοντας τα πιο βαθιά και πιο σκοτεινά στρώματα της ψυχής του εξακολουθώντας να υμνεί το σώμα και να αντικρίζει θαρραλέα τη μοίρα (του). Να σταθεί όρθιο, αλύγιστο, γενναίο.
 Γέφυρα είναι το φθινόπωρο εξάλλου - όχι, όχι σκοπός, μια ζείδωρη ταύτιση ψύχους και ζέστης, που προετοιμάζει την ανάβαση σε παγερές χειμωνιάτικες κορυφές. Με καλοσύνη, όχι με έχθρα, με αισιοδοξία, όχι με παραίτηση.
 Γιορτινό ας είναι το φθινόπωρο και ας έχουν χάσει οι γιορτές την πρωταρχή τους, την ιερή και παρεκκλίνουσα σημασία της ύπαρξής τους. Δεν πειράζει που γνωρίζουμε τόσα λίγα για τις μετατροπές εξωτερικής και εσωτερικής φύσης - μάς τα 'χουν πει εδώ και αιώνες οι Προσωκρατικοί μας. Η φύσις -όντως- κρύπτεσθαι φιλεί - ας το σεβαστούμε. [efsyn - Γιώργος Σταματόπουλος]

Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

Γκουρτζίεφ: Το να είσαι άνθρωπος


 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΖΩΟ έχοντας τη δυνατότητα να ενεργήσει συνειδητά, τη δυνατότητα να πράξει. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό, και βλέπουμε ότι αυτός ο ορισμός ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις. Παρέχει τη δυνατότητα να ξεχωρίσει ο άνθρωπος από μια σειρά άλλων όντων, που δεν διαθέτουν τη δυνατότητα της συνειδητής πράξης και ταυτόχρονα να διαχωριστεί ανάλογα με το βαθμό συνειδητότητας των πράξεών του.
 ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ όλες οι διαφορές που μας εντυπωσιάζουν ανάμεσα στους ανθρώπους μπορούν να αναχθούν στις διαφορές συνειδητότητας των πράξεών τους. Οι άνθρωποι μας φαίνονται τόσο διαφορετικοί ακριβώς επειδή οι πράξεις μερικών απ’ αυτούς είναι κατά τη γνώμη μας βαθιά συνειδητές, ενώ οι πράξεις άλλων είναι τόσο ασυνείδητες, πιο ασυνείδητες και από μιας πέτρας, η οποία αντιδρά τουλάχιστον σωστά στα εξωτερικά φαινόμενα.
 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΕΡΙΠΛΕΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ότι ένας και ο αυτός άνθρωπος εκδηλώνει παράλληλα με αυτό που εμφανίζεται σε μας σαν πλήρως συνειδητές πράξεις θελήσεως, άλλες, τελείως ασυνείδητες μηχανικές αντιδράσεις ζώου. Στην προσωπική, οικογενειακή και κοινωνική ζωή, στην πολιτική, την επιστήμη, την τέχνη, τη φιλοσοφία και τη θρησκεία, όλα «συμβαίνουν», από την αρχή ως το τέλος, κανένας δεν μπορεί να «πράξει» οτιδήποτε.
 ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΑΞΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ένας πολύ υψηλός βαθμός της γνώσης και του είναι. Ένας άνθρωπος που κοιμάται δεν μπορεί να «πράξει». Σ’ αυτόν, τα πάντα συμβαίνουν στον ύπνο. Εδώ δεν εννοούμε τον ύπνο με την κυριολεξία του οργανικού μας ύπνου, αλλά με την έννοια μιας κατάστασης συνειρμικής ύπαρξης. Πρώτα απ’ όλα πρέπει να ξυπνήσει.
 Απόσπασμα από το βιβλίο του Τζορτζ Γκουρτζίεφ,
 Ο Γκουρτζίεφ μιλά στους μαθητές του, Απόψεις από τον κόσμο του Πραγματικού, εκδ. Πύρινος Κόσμος. Ο Γκουρτζίεφ έδωσε μια πλήρη, αυστηρά επιστημονική εικόνα του τρόπου που δουλεύει ο ανθρώπινος εγκέφαλος και ο νους, η οποία έχει χαρακτηριστεί από τον Maurice Nicoll, μαθητή του Γιουνγκ, ως η «πιο ολοκληρωμένη εικόνα της ψυχολογίας του ανθρώπου που έχει παρουσιαστεί». Οι ιδέες αυτές συγκλόνισαν το Γάλλο φιλόσοφο Phillip Mairet σε τέτοιο βαθμό, που, χωρίς να είναι μαθητής του, δήλωσε ότι «κανένα σύστημα φιλοσοφίας απ’ όσα έχουν δημοσιευτεί στο σύγχρονο κόσμο δεν συγκρίνεται σε δύναμη και ολοκληρωμένη άρθρωση με τη σκέψη του Γκουρτζίεφ».
 Ο Γεώργιος Γκουρτζίεφ (Γεώργιος Γεωργιάδης) ήταν Ελληνο-Αρμένιος μυστικιστής φιλόσοφος και πνευματικός δάσκαλος. Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη της  Αρμενίας (τότε περιοχή της Ρωσικής Αυτοκρατορίας), από πατέρα Πόντιο και Αρμένια μητέρα. Σύμφωνα με τις βιογραφίες γεννήθηκε 13 Ιανουαρίου 1866 και πέθανε στις 29 Οκτωβρίου 1949, αλλά το ακριβές έτος της γέννησής του δεν είναι γνωστό με βεβαιότητα. Μεγάλωσε στο Καρς του Καυκάσου και στα νεανικά του χρόνια ταξίδεψε σε πολλά μέρη του κόσμου (Κεντρική Ασία, Αίγυπτος, Ρώμη, Ελλάδα και αλλού). Το 1912 ο Γκουρτζίεφ αρχίζει να συγκεντρώνει τους μαθητές του και να οργανώνει ομάδες στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη. Το 1916 δέχεται ως μαθητή του τον Πήτερ Ουσπένσκυ. Την εποχή της Ρωσικής Επανάστασης (1917), μαζί με ομάδα μαθητών του, αφήνει την Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη και μετακινείται στην περιοχή του Καυκάσου και κατόπιν στην Κωνσταντινούπολη. Το 1922 εγκαθίσταται με πολλούς μαθητές του στο Παρίσι και ιδρύει εκεί το Ινστιτούτο για την αρμονική ανάπτυξη του Ανθρώπου. Το 1924 επισκέπτεται τις Η.Π.Α., και διαλύει το Ινστιτούτο του, χωρίς ωστόσο να σταματήσει να διδάσκει. Πέθανε τον Οκτώβριο του 1949 και κηδεύτηκε στο Παρίσι. [Πηγή: www.doctv.gr]

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

Κάστρα


Βασίλης Λέκκας ... Ε Δ Ω 

Προβόπουλος: Ο καλύτερος δυνατός τραπεζικός κόσμος


 Κι άλλος "λεβέντης" αυτοχρίστηκε  "Εθνοσωτήρας"... Ο πρώην διοικητής της ΤτΕ ποντάροντας στο αδιαμφισβήτητο γεγονός της ατιμωρησίας "όλων για όλα" δεν δίστασε να φωνάξει δοξάστε με...
 Ένα σκασμό λεφτά έπαιρνε κι αυτός ο "Εθνοσωτήρας" για να "εποπτεύει" χωρίς να παρεμβαίνει στα κακώς κείμενα.. Έτσι αφού μας "έσωσε" απ' τον "κατακλυσμό" όπως λέει: «Πήρα αποφάσεις που έσωσαν τη χώρα από τον κατακλυσμό. Είναι ανθρώπινο να έγιναν και λάθη... »  μετά δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα να ομολογήσει στην επόμενη σειρά ότι ΔΕΝ μας έσωσε εντελώς:  «Είμαστε σήμερα σε περίοδο που χάσαμε το 26% του ΑΕΠ και το χειρότερο είναι πως δεν ξέρουμε πού θα πάει η χώρα.... » ... Δεν ξέρουμε;;; Στις "αγορές" θα πάει για άτα....
 Αν ζούσαμε σε μια "φυσιολογική Χώρα" αυτά τα ζουλάπια πρώτα θα τα έβαζαν ισόβια και μετά θα τα πέρναγαν από δίκη για την επιπλέον, την κανονική  ποινή, δε θα τα άφηναν να περιφέρονται ελεύθερα... Αλλά δεν ζούμε...
 Διαβάστε το "παραλήρημα - κατάθεση" του πρώην και αναλογιστείτε τι ταΐζαμε τόσα χρόνια και τι εξακολουθούμε να ταΐζουμε και σήμερα...   Ε Δ Ω 

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Γιανναράς: Δεν ξέρουν να σχετίζονται


 «Δεν φταίνε οι άνθρωποι σήμερα όταν δεν μπορούν να ερωτευθούν, όταν ταυτίζουν τον έρωτα μόνο με τη χρήση του άλλου» 
 «ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ἔχουμε δύο λέξεις γιὰ νὰ σημάνουμε τὰ ἀντι-κείμενα τῆς ἐμπειρικῆς μας πιστοποίησης: τὴ λέξη «πράγματα» καὶ τὴ λέξη «χρήματα». «Πράγματα» εἶναι τὰ παράγωγα τοῦ πράττειν, τὰ ἀποτελέσματα μιᾶς ποιητικῆς ἐνέργειας, τὰ πεπραγμένα ἑνὸς δημιουργοῦ προσώπου. «Χρήματα» εἶναι ἐκεῖνα ἀπὸ τὰ πράγματα ποὺ καθορίζονται κυρίως ἀπὸ τὴ χρήση τους, ἐξυπηρετοῦν χρηστικὲς ἀνάγκες, εἶναι χρήσιμα στὴν πρακτικὴ τοῦ βίου. Τὰ πράγματα ἐνδέχεται νὰ διασώζουν τὴν ἑτερότητα (μοναδικότητα καὶ ἀνομοιότητα) ἑνὸς προσωπικοῦ δημιουργικοῦ λόγου, νὰ παραπέμπουν στὸ πρόσωπο τοῦ δημιουργοῦ τους (ὅπως ἡ ζωγραφιὰ στὸν ζωγράφο καὶ τὸ ποίημα στὸν ποιητή). Τὰ χρήματα ταυτίζονται ἁπλῶς μὲ τὴ χρηστική τους σκοπιμότητα, παραπέμπουν στὴν ἴδια γιὰ ὅλους ὠφέλιμη διευκόλυνση.
 EΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΡΙΤΗ ΛΕΞΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: τὴ λέξη «νομίσματα». Εἶναι ἐκεῖνα ἀπὸ τὰ χρήματα ποὺ τὴ χρήση τους τὴν καθορίζουμε ἐμεῖς (κάθε ἀνθρώπινη κοινωνία) μὲ κοινὴ συμφωνία-σύμβαση. Ἀντιπροσωπεύουν τὴ σύμβαση (τὸν δικό μας «νόμο»), δὲν ἔχουν δική τους «φύση-οὐσία», γι' αὐτὸ καὶ τὰ λέμε «νομίσματα»: εἶναι τὰ νομιζόμενα, «ὅτι οὐ φύσει, ἀλλὰ νόμῳ κεῖνται», καθὼς ὅρισε ὁ Ἀριστοτέλης. Μὲ τὰ νομίσματα κατορθώνουμε οἱ ἄνθρωποι νὰ «ἰσάζωμεν» τὶς ἀνταλλακτικές μας σχέσεις, νὰ κοινωνοῦμε τὶς ἀνάγκες μας «κατὰ λόγον», μὲ τρόπο λογικό: τὸν τρόπο τῆς συμπαντικῆς ἁρμονίας καὶ κοσμιότητας. Στόχος εἶναι οἱ ἁρμονικές, κόσμιες σχέσεις μας (στόχος ὑπαρκτικῆς ἀλήθειας καὶ γνησιότητας τόσο γιὰ τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες ὅσο —ὡς ἐλευθερία ἀγάπης— καὶ γιὰ τοὺς Χριστιανούς).
 ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΤΟ ΜΕΣΟ, τὸ ἐργαλεῖο ποὺ ὑπηρετεῖ τὴ λογικότητα τῶν σχέσεών μας. Γι' αὐτὸ καὶ μοιάζει ἀδιανόητο (τουλάχιστον γιὰ τὸν Ἀριστοτέλη) νὰ αὐτονομεῖται τὸ νόμισμα, νὰ λειτουργεῖ ἄσχετα ἀπὸ τὶς σχέσεις, γιὰ παράδειγμα νὰ αὐτοπολλαπλασιάζεται μὲ τὸν «τόκο»: ὁ τόκος, τὸ νὰ «τίκτει» τὸ νόμισμα, «παρὰ φύσιν τῶν χρηματισμῶν ἐστι». Τὰ «πράγματα» προσφέρονται στὴ σχέση, τὰ «χρήματα» καὶ τὰ «νομίσματα» στὴ χρήση ποὺ ὑπηρετεῖ τὴ σχέση (ὅταν ἀποβλέπει ἡ χρήση στὴν «κοινωνία τῆς χρείας»).
 ΟΜΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΤΡΟΠΟ ΒΙΟΥ (δηλαδὴ πολιτισμό) ποὺ μειώνει συνεχῶς τὸ πεδίο τῶν σχέσεων, τὸ ἐνδιαφέρον ἢ τὴν ἀνάγκη τῆς σχέσης, γιὰ χάρη τῆς προτεραιότητας τῶν χρήσεων. Στὸν πολιτισμό μας ἡ χρήση αὐτονομεῖται ἀπὸ τὴ σχέση, τείνει νὰ ὑποκαταστήσει τὴν κοινωνία τῆς χρείας μὲ παράλληλες ἄπληστες χρήσεις. Διαμορφώνει ἀνεπαίσθητα τὸν ψυχισμό μας αὐτὸς ὁ πολιτισμός, μᾶς μπολιάζει μὲ ἀντανακλαστικὰ κυρίως χρησιμοθηρικά, μὲ προϊούσα ἀνικανότητα σχέσης, ἀνέραστη συμπεριφορά.
 ΔΕΝ ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΡΩΤΕΥΘΟΥΝ, ὅταν ταυτίζουν τὸν ἔρωτα μόνο μὲ τὴ χρήση τοῦ ἄλλου. Δὲν φταῖνε, γιατὶ δὲν ἀσκήθηκαν ποτὲ στὴ σχέση, δὲν ξέρουν νὰ σχετίζονται, κάθε ἐπιθυμία τους ἐκπληρώνεται πατώντας ἕνα κουμπί. Δὲν ἔμαθαν νὰ μοιράζονται τὸ θέλημά τους, νὰ βγαίνουν ἀπὸ τὸ ἐγώ τους. Ξέρουν μόνο τὴ χρήση, ὄχι τὴ σχέση, μόνο τὰ χρήματα, ὄχι τὰ πράγματα.
 Ο Χρήστος Γιανναράς (10 Απριλίου 1935) είναι σύγχρονος Έλληνας καθηγητής φιλοσοφίας και συγγραφέας. Σπούδασε θεολογία στην Αθήνα και φιλοσοφία στη Βόννη και στο Παρίσι (Σορβόνη). Το  συγγραφικό του έργο σχετίζεται πολύ με την έρευνα των διαφορών ανάμεσα στην ελληνική και στη δυτικοευρωπαϊκή φιλοσοφία και ορθόδοξη χριστιανική παράδοση. Πολλά από τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε πάνω από 10 γλώσσες. Πηγή: Yannarasbooks
 [Πηγή: www.doctv.gr]

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Πετρόπουλος: Αγαπώ τα τσογλάνια


 «Δυστυχώς οι μικροαστοί χαράσσουν την μοίρα της Ελλάδος. Αυτά τα αήττητα κνώδαλα ήταν, είναι και θα είναι ανεπίδεκτα αισθητικής διαπαιδαγωγήσεως» 
 «ΑΓΑΠΩ ΤΑ ΤΣΟΓΛΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΑΣΙΚΛΕΣ, τους κλέφτες, τις πουτάνες, τους ρεμπέτες και τους πούστηδες γιατί μάχονται κάθε μορφή εξουσίας και τους αγαπώ πιο πολύ γιατί τα καταφέρνουν και επιζούν κόντρα στην αστυνομία, κόντρα στον ποινικό νόμο, κόντρα στην απαίσια ηθική των μικροαστών, κόντρα στον φλογερό εαυτό τους».
 «ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΜΑΣ ΠΙΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΟΛΑ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ, αφού όσο καθαρότερα βλέπουμε τόσο αγνότερα ζούμε. Οι μετριοπαθείς είναι ψεύτες. Οι ριζοσπαστικές ιδέες οι μόνες ιδέες. Κατέχω σημαίνει ψυχορραγώ. Εκείνοι, που λόγω αρμοδιότητος, διώκουν τους συγγραφείς ας μάθουν, επιτέλους, να τους βλέπουνε με προοπτική μερικών δεκαετιών. Εξάλλου, ποιος συγγραφεύς δέχεται άλλην εξουσίαν έξω από την εξουσία της καρδιάς του; Οι συγγραφείς γνωρίζουν κάλλιστα πως θεωρούνται περιττοί. Ακριβώς γι αυτό ταυτίζουν τα ιδεώδη με τα πεπρωμένα τους. Εκάς οι ηθικολόγοι».
  «ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ, ΤΩΡΑ ΠΙΑ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΜΟΡΦΑ, αλλά σκληρά. Δυστυχώς οι μικροαστοί χαράσσουν την μοίρα της Ελλάδος. Αυτά τα αήττητα κνώδαλα ήταν, είναι και θα είναι ανεπίδεκτα αισθητικής διαπαιδαγωγήσεως. Κι έτσι στην αλλοπρόσαλλη χώρα μας, ων Έλλην, πρέπει διαρκώς να πείθεις ότι είσαι όντως Έλλην. Οι άνθρωποι με τα επίχρυσα μανικετόκουμπα ωθούν τους συγγραφείς στην αυτοκτονία. Των μικροαστών το πνεύμα διέβρωσε την πατρίδα. Η φύτρα και η φύση του Έλληνος απέβη ολοκληρωτική. Φασίστριες πρωταρχικές οι μανάδες μας. Οι Έλληνες αγνοούν την κριτική, άρα τον διάλογο. Ανέκαθεν ο λαός υφίσταται για να χρησιμοποιείται.»
 «Ο ΚΥΝΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ. Επιζείς στην Ελλάδα μόνον αν σε κατέχει ο διάβολος. Οι συμπατριώτες μου καθεύδουν όταν η χώρα δημοπρατείται. Επαγγελματίες Έλληνες υπεραμύνονται της ιδέας του ελληνισμού. Λησμονούν πως ο ελληνισμός είναι η ευρύτερη έννοια της Ελλάδος, εδώ και αιώνες. Στον καιρό μας, περισσότερο από ποτέ, είναι χρήσιμα τα πλήγματα κατά των Ελλήνων, όπου μόνο βρίζουν ή χειροκροτούν και ποτέ δεν σκέφτονται. Η αιτιολογία του γεγονότος της 21-4-67 αρχίζει να διαφαίνεται. Δέξου αυτό το γεγονός και ήδη έκανες ένα βήμα. Όποιος μαχαιρώνει τους ρομιούς εκδήλως τους ευεργετεί. Πάντως, επί του παρόντος, προτιμώ να μένω φιλέλλην, παρά Έλλην».
 «ΕΜΕΙΣ, ΟΛΟΙ ΜΑΣ, ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΑΙΩΝΟΣ, υφιστάμεθα έναν ασταμάτητο και εντεινόμενο πνευματικό βιασμό. Η γνώση σώζει. Αλλά ακόμη δεν εγράφη η ιστορία της νεοελληνικής τέχνης. Ούτε της νεοελληνικής μουσικής. Η δε τιμή του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη επιμόνως διασύρεται. Ευλογητή η ιερή αλήθια. Οι Έλληνες, σαν λαός γνησίων χατζαϊβάτηδων, είθισται να πρεσβεύουν αλλότριες ιδέες. Παιδιόθεν, συμπιέζουν στην κεφαλή μας τους ενάριθμους Λουδοβίκους και Ερίκους και Ναπολέοντες. Τίποτα, όμως, δεν μας εδίδαξαν για τους σουλτάνους, που, χθες ακόμη, τύποις και ουσία, εβασίλευαν στον τόπο μας. Και τίποτα δεν μάθαμε για τον μαγικό περσικό πολιτισμό και τον ισάξιό του πολιτισμό των αράβων.»
 «Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ να καθιερώσει την εδελεχή διαδασκαλία της τουρκικής ιστορίας. Αν, φυσικά, επιθυμούμε να εφαρμόσουμε το δελφικό γνώθι σεαυτόν. Ή, τουλάχιστον, να μάθουμε να ξεχωρίζουμε έναν αναρχικό από έναν χαφιέ». Αποσπάσματα από την εισαγωγή στα «Καλιαρντά» του Ηλία Πετρόπουλου, εκδ. Νεφέλη.
 Ο Ηλίας Πετρόπουλος (26 Ιουνίου 1928- 3 Σεπτεμβρίου 2003) ήταν συγγραφέας, ποιητής, μουσικολόγος και ο πρώτος λαογράφος στην Ελλάδα που ασχολήθηκε με το περιθώριο. Έγινε γνωστός στο πλατύ κοινό με το βιβλίο του Το εγχειρίδιο του καλού κλέφτη που εκδόθηκε στην Αθήνα το 1979 από τον εκδοτικό οίκο Νεφέλη ενώ αναμφισβήτητη είναι και η αξία της πρώτης ρεμπετολογικής μελέτης στην Ελλάδα (τα Ρεμπέτικα τραγούδια, 1968), που ακόμα και σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μελέτη του ρεμπέτικου-τρόπου ζωής του περιθωρίου. Ο Ή. Πετρόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1928. Σπούδασε νομικά και πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τουρκολογία στο Παρίσι, όπου έζησε μετά το 1975. Δημοσίευσε περίπου ογδόντα βιβλία και σχεδόν χίλια άρθρα. Τα βιβλία του έχουν συχνά τη μορφή της μελέτης ή της μονογραφίας ενώ πολλά αποτελούν συλλογές άρθρων παρεμφερούς θεματικής, είτε αδημοσίευτων, είτε δημοσιευμένων σε περιοδικά και εφημερίδες της εποχής. Σύμφωνα με τη διαθήκη του, το πτώμα του αποτεφρώθηκε και οι στάχτες του πετάχτηκαν στον υπόνομο.
   [Πηγή: www.doctv.gr]