Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

For ever PalestineΝα μην ξεχνάμε τον θρίαμβο της "Ειρήνης" παγκόσμια και τη δικαίωση των "αγώνων" διαχρονικά.. Ο.Η.Ε. ή Αλίμονό μας ...!!!!  Ε Δ Ω