Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Όταν το Σύστημα κινδυνεύει...

Όταν το Σύστημα κινδυνεύει η λύση είναι η αύξηση των μειωμένης αντίληψης πολιτικών σε ρόλο εξουσιαστικού τρολ... Ε Δ Ω