Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

Σαν συνέντευξη: Κορνήλιος Καστοριάδης


" Η συγκρότηση ενός λαού σε πολιτική κοινωνία δεν είναι δεδομένη δεν είναι κάτι που χαρίζεται, αλλά κάτι που δημιουργείται".... Μια συνέντευξη απ' το υπερπέραν.... Ε Δ Ω