Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

Evolution


 Δείτε την "ιστορία" της ανθρώπινης εξέλιξης σε 2 λεπτά..!!! Στα πλαίσια της ανασυγκρότησης του νέου Έθνους (του Σωσμένου), κάθε αρνητική κριτική, σκέψη ή δισταγμός, για την καλλιτεχνική αξία του βίντεο, απορρίπτονται εκ των προτέρων ως κακόβουλες ενέργειες ...
 Καλή σας διασκέδαση...!!! Ε Δ Ω