Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

Mind control

...Αν ελέγξεις τις πληροφορίες που παίρνει ένας άνθρωπος τότε μπορείς να τον προγραμματίσεις τι θα σκεφτεί...!!! Πολύ απλό έτσι;; Ποιος είναι ο ρόλος της TV σ' αυτό;;;